010-61150075
ssm@ssm-ug.org
北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼3层3-323

报告展示

作者: 浏览量:4334 发表时间:2017/09/14
分享到

                           5ed5e815f1ce6.jpg

若您对本公司出具的评估报告有异议,可登录北京软件造价评估技术创新联盟网站(http://www.bscea.org)进行查询

为提高查询的有效性,需要您输入的每项查询信息都准确无误,才可以进行有效查询,因此需要您认真填写所有查询条件。

建议您对照手里拿到的评估报告上的相关信息,进行填写。每个查询条件说明如下:

           5ed5e86554fd9.jpg